எனக்கும் தருவாயா ஓரிடம்?

desert ss7.jpg

மணல் வனமாம் அத்தேகத்தில்
துகள்களாம் முதியவனை
தோள்களில் நீ தேரேற்றி
ஆனந்த நடமாடி
சித்திரமாம் உன் கையெழுத்தில்
தாளத்தில் நீ வரிஎழுத
ஆசையாய் நான் காத்திருக்கிறேன்
காற்றே

உன் சிறையில்லா சிறகுகளில்
தருவாயா
இச்சிறியவளாம் எனக்கும் ஓரிடம்?

DSCN5227.jpg

Advertisements

59 thoughts on “எனக்கும் தருவாயா ஓரிடம்?

 1. The translation helped me to understand the lines anyway, and I liked it! The pictures, though, are telling a lot.

  I kinda possess the same notion that a translation/transliteration never could be able to bring out the essence of the original work. But, we have to depend on it…so many languages…so ignorant we are!

  Liked by 2 people

  1. so many languages and so ignorant we are…true really that!… The thought that beauty and essence gets lost makes me fail all the more miserably while translating! Thanks much Mani for stopping by despite seeing a different language! 🙂

   Liked by 1 person

   1. Transliteration yes I can certainly do… but translation and transliteration both kinda spoils the beauty of language I keep thinking! … all those inhibitions ….hard to shed off …. may take time!! 🙂

    Liked by 1 person

  1. Sure… as I read your thoughts I too feel the same… it would’ve been more poetic…. but frankly, these words were written just as they came to mind – the last part being mind’s craving plea to wind, I wrote the words as they came in! Happy to know your thoughts here and thanks really for the suggestion! 🙂

   Like

    1. Hey I said exactly what came across as I read your comments… …. ‘m not all that hard to find kind of person… .. rather a very ordinary individual! 🙂 Btw, I’m not Tamil…I love this language… Tamil is the language I learnt to read and write first technically!

     Like

    2. My origin roots back to Kerala and yes ‘m a Malayali! But I’ve in me a bit of all the places ‘ve lived in …and happen to be a jumbled up pack not really fitting anywhere!

     Like

    1. I’m really sorry to both of you for the words exchanged here! Initially thought it was all a kind of joke, thought you knew each other! Please do bear with me, both of you, for not having checked the comments earlier. ‘m still not sure whether you know each other, whether this is all but a friendly tug, but lemme say that I’m not really comfortable seeing those exchanges here! I’m truly sorry to both of you for the words exchanged if it had hurt either of you! Take care!

     Like

  1. Thanks really tons for stopping by though it’s in language different…. I wish I could write in Malayalam … Tamil happens to be part and parcel of me for this is technically and officially the first language I learnt to read and write. Mom did teach me Malayalam at home and can read pretty well but writing – don’t want to destroy the beauty of the language by attempting… hope may be one day… 🙂

   The Tamil version is my longing and craving plea to the wind to carry me too in it’s uninhibited wings of freedom!

   Liked by 2 people

   1. So you are part of malayali diaspora with only partial proficiency in the language. Though not a Tamilian, I can speak freely in Tamil having spent three years of my academic life in Madras of the 1970s, graduating from Loyola College. Ungalukku en Vaazhthukkal…!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s